Právní poradna

 Živnostenské podnikání

 

   Zákon o živnostenském podnikání

   Registr podnikatelských subjektů - živnostníci

   Živnosti volné

   Živnosti vázané

   Živnosti koncesované

   Živnosti řemeslné

   Formuláře - ohlášení a změny živností

 

Příloha k nařízení vlády č. 468/2000 Sb.

Živnosti volné

         Číslo          Obor živnosti                                     Vymezení předmětu činnosti oboru             náplň          povinnosti

1. Poskytování služeb pro zemědělství
a zahradnictví
- zemědělskou technikou
- posklizňové úpravy rostlinných komodit
- provozování závlahových systémů a melioračních zařízení
- provádění zahradních a parkových úprav
- pěstování květin, okrasných rostlin a dřevin
- vazba věnců a kytic
- pěstování a sběr hub, sběr rostlin a lesních plodin
- stříhání ovcí
- ošetřování paznehtů skotu a malých přežvýkavců
- kování koní
- poskytování služeb při chovu ryb
- ...................... (jiná obdobná činnost)
náplň  
2. Lesnictví, těžba dřeva a poskytování služeb v myslivosti - pěstební činnost v lese
- těžba dřeva
- lesní doprava
- poskytování služeb v myslivosti
- ...................... (jiná obdobná činnost)
 
náplň  
3. Chov domácích
a zoologických zvířat a poskytování souvisejících služeb
- chov psů, koček a jiných drobných domácích zvířat
- výcvik psů
- chov koní (bez současného vlastnictví nebo nájmu zemědělské půdy )
- výcvik jezdeckých koní
- chov zoologických zvířat
- kosmetické úpravy zvířat
- provozování hotelů a útulků pro zvířata
- ...................... (jiná obdobná činnost)
náplň  
4. Úprava nerostů a dobývání rašeliny
a bahna a jejich úprava
- úprava nerostů, vyjma soli kamenné,
- úprava štěrků, písků a valounů dobývaných v korytech vodních toků
- zpracování soli kamenné
- dobývání a úprava rašeliny
- dobývání bahna z vodního dna
- ...................... (jiná obdobná činnost)
náplň  
5. Výroba potravinářských výrobků - zpracování drůbeže, králíků a zvěřiny
- zpracování ryb a vodních živočichů
- zpracování vajec
- zpracování ovoce, skořápkových plodů, zeleniny, brambor a hub
- výroba jedlých tuků a olejů
- výroba cukru a přírodních sladidel
- výroba kakaového prášku a směsí kakaa s cukrem, čokolády,
- výroba čokoládových a nečokoládových cukrovinek
- medu a medoviny
- úprava rýže a luštěnin
- úprava kávy, čaje, koření
- potravních doplňků, přídatných a pomocných látek,
- potravin určených pro zvláštní výživu (dětskou, kojeneckou výživu, bezlepkové, pro redukční, nízkoproteinové diety apod.)
- kvasného octa a droždí
- výroba škrobu a potravin na bázi škrobu
- výroba těstovin,
- müsli, a směsí obilovin
- výroba konzervovaných a instantních hotových jídel
- ...................... (jiná obdobná výroba)
náplň povinnosti
6. Výroba nápojů - lihových nápojů studenou cestou
- vína
- ovocných vín
- nealkoholických nápojů
- stáčení a úprava minerálních a stolních vod
- ...................... ( jiná obdobná výroba)
náplň  
7. Výroba krmiv a krmných směsí - pro hospodářská zvířata
- pro domácí zvířata a pro další živočichy
náplň  
8. Pěstitelské pálení   náplň  
9. Výroba škrobárenských výrobků pro nepotravinářské účely   náplň  
10. Výroba textilních vláken a tkanin - úprava a spřádání textilních vláken
- tkaní textilií
- ...................... (jiná obdobná výroba)
náplň  
11. Výroba textilního zboží (kromě oděvů a oděvních doplňků) - ložního prádla
- bytových a stolních konfekčních textilních výrobků
- koberců a podlahových textilií
- lan, provazů a síťovaných textilií
- pletených a háčkovaných materiálů
- textilní galanterie
- ...................... (jiná obdobná výroba)
náplň  
12. Výroba oděvů a oděvních doplňků (kromě kožešinových) - svrchního ošacení, společenských oděvů
- ošacení pro sport a volný čas
- pracovního ošacení
- spodního prádla
- punčochového zboží
- kožených oděvů a oděvních doplňků
- kloboučnických výrobků a oděvních doplňků
- zakázkové krejčovství
- kloboučnických výrobků na zakázku
- ...................... (jiná obdobná výroba)
náplň  
13. Výroba kožešinových výrobků - výroba kožešinových oděvů a oděvních doplňků
- výroba kožešinového zboži
- ...................... (jiná obdobná výroba)
náplň  
14. Výroba pletených a háčkovaných výrobků, řemeslné zpracování textilií - výroba pleteného a háčkovaného zboží
- vyšívání, paličkování, drhání
- malba na textilie
- ...................... (jiná obdobná výroba)
náplň  
15. Výroba brašnářského a sedlářského zboží (kromě prostředků protetické povahy) - aktovek, kabelek a podobných zavazadel
- sedlářských výrobků
- ...................... (jiná obdobná výroba)
náplň  
16. Výroba obuvi - výroba obuvi
- ...................... (jiná obdobná výroba)
náplň  
17. Výroba pilařská a impregnace dřeva - výrobků z dřevní suroviny
- železničních pražců
- dřevité vlny
- šindelů
- provozování sušičky dřeva
- impregnování dřevěného materiálu
- ...................... (jiná obdobná výroba)
náplň  
18. Výroba dřevěných výrobků (kromě truhlářských a tesařských, nábytku a hraček) - dýh a aglomerovaných dřevařských výrobků
- dýh a aglomerovaných dřevařských výrobků
- obalů a palet
- korkařská a košíkářská
- bednářských a kolářských výrobků
- drobných výrobků ze dřeva
- ...................... (jiná obdobná činnost)
náplň  
19. Umělecko-řemeslné zpracování dřeva - řezbářství
- zhotovování architektonických modelů pro výstavy
- ...................... (jiná obdobná činnost)
náplň  
20. Výroba vlákniny, papíru a lepenky a zboží z těchto materiálů

 

- vlákniny, papíru a lepenky
- vlnitého papíru, lepenky a obalů
- hygienických a toaletních potřeb
- kancelářských potřeb
- tapet
- ...................... (jiná obdobná výroba)
náplň  
21. Vydavatelské a nakladatelské činnosti - vydávání knih
- vydávání novin, časopisů a ostatních periodických publikací
- vydávání fotografií, pohlednic, plakátů, formulářů,
- vydávání ............... (jiných tiskovin a publikací)
- korektury a technické redakce
náplň  
22. Výroba, rozmnožování a nahrávání nosičů zvukových a zvukově - obrazových záznamů - výroba zvukových a zvukově - obrazových záznamů
- rozmnožování zvukových a zvukově-obrazových záznamů
- nahrávání zvukových a zvukově - obrazových záznamů
- ...................... (jiná obdobná činnost)
náplň  
23. Vázání a konečné zpracování knih - vázání
- laminování
- kompletace knih a ostatních tiskovin
- ...................... (jiná obdobná činnost)
náplň  
24. Grafické práce a kresličské práce - grafické návrhy nebo grafické úpravy textů
- zhotovení technických výkresů
- ...................... (jiná obdobná činnost)
náplň  
25. Výroba koksu a surového dehtu   náplň  
26. Výroba chemických látek a chemických přípravků - umělých hnojiv
- plastů a syntetického kaučuku
- nátěrových hmot
- barviv a pigmentů
- mýdla, saponátů, pracích, čistících a leštících přípravků
- chemických látek a přípravků pro výrobní a laboratorní účely
- ............. (jiných chemických látek a přípravků)
náplň  
27. Výroba nenahraných nosičů údajů - pro zvukové a zvukově-obrazové záznamy
- disket a pásků pro počítače
- osobních magnetických karet
- výroba ............. (jiných nosičů údajů)
náplň  
28. Výroba chemických vláken - syntetických
- umělých
- ............ (jiných chemických vláken)
náplň  
29. Výroba plastových výrobků a pryžových výrobků - desek, fólií, hadic, profilů z plastů
- plastových obalů
- plastových výrobků pro stavebnictví
- plastového zboží pro domácnost a obdobné užití
- výroba gumárenských výrobků studenou cestou
- ...................... (jiných výrobků)
náplň  
30. Výroba a zpracování skla - plochého
- dutého
- užitkového a ozdobného skla
- skleněných vláken a výrobků z nich
- technického, laboratorního a optického skla
- povrchová úprava a zdobení skla
- .......... (jiná výroba nebo zpracování skla nebo skleněných výrobků)
náplň  
31. Výroba porcelánových a keramických výrobků (kromě pro stavebnictví) - užitkového a ozdobného porcelánu a keramiky
- izolátorů a izolačních kusů
- keramických výrobků pro technické účely
- žáruvzdorných keramických výrobků
- ...................... (jiných výrobků)
náplň  
32. Výroba stavebních hmot a stavebních výrobků - keramických výrobků pro sanitární účely
- keramických obkladaček a dlaždic
- cihel, krytiny pálené a kameniny pro stavebnictví
- cementu, práškové malty a sádry
- betonu a výrobků z betonu, cementu nebo sádry
- ................ (jiných hmot nebo výrobků)
náplň  
33. Výroba brusiv a ostatních minerálních nekovových výrobků - brusných výrobků
- minerálních nekovových vláken a výrobků z nich
- minerálních izolačních materiálů
- ............. (jiných výrobků)
náplň  
34. Broušení technického a šperkového kamene - technického kamene
- šperkového kamene
náplň  
35. Výroba a hutní zpracování železa a oceli - surového železa, litin, ocelí a feroslitin
- ingotů a plochých výrobků
- trub
- ............ (obdobných hutních výrobků)
náplň  
36. Výroba a hutní zpracování neželezných kovů a jejich slitin - výroba neželezných kovů a jejich slitin
- zpracování neželezných kovů na výrobky a polotovary
 
náplň  
37. Výroba kovových konstrukcí, kotlů, těles a kontejnerů - výroba kovových prefabrikátů pro stavby
- zásobníků a kontejnerů
- topných těles a kotlů ústředního topení
- ...................... (jiných výrobků)
náplň  
38. Výroba kovového spotřebního zboží - kuchyňského nádobí a příborů
- jednoduchých spojovacích součástek
- kovové galanterie
- sériově vyráběných klíčů a zámků
- ...................... (jiných výrobků)
náplň  
39. Uměleckořemeslné zpracování kovů - kovolijectví, kovotepectví a cizelérství
- zvonařství
- pasířství a platnéřství
- medailérství a ruční rytí kovů
- cínařství
- ...................... (jiné technologie)
náplň  
40. Povrchové úpravy a svařování kovů - tepelné opracování
- pískování
- potahování nekovovými materiály
- svařování
- ...................... (jiné postupy)
náplň  
41. Výroba strojů a zařízení pro využití mechanické energie - motorů a turbin
- pro dopravu kapalin a plynů
- uzavíracích a regulačních zařízení pro rozvod kapalin a plynů
- součástí pro převod otáčivého pohybu
- ...................... (jiných strojů a zařízení pro další účely)
náplň  
42. Výroba strojů a zařízení pro všeobecné účely - pecí, sušáren a hořáků
- zvedacího a dopravního zařízení
- chladícího, větracího a klimatizačního zařízení
- výroba zařízení pro lunaparky a dalších prostředků lidové zábavy
- ...................... (jiných strojů a zařízení pro další účely)
náplň  
43. Výroba strojů a zařízení pro určitá hospodářská odvětví - pro zemědělství a lesnictví
- obráběcích strojů
- strojů pro metalurgii a chemický průmysl
- stavebních a důlních strojů
- pro potravinářský a tabákový průmysl
- pro textilní, oděvní, kožedělný průmysl
- ...................... (jiných strojů a zařízení pro další účely)
náplň  
44. Výroba elektrických strojů a přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí a výroba elektrického vybavení

 

- elektrických strojů a přístrojů pracujících na střídavém napětí nižším než 50 V nebo na stejnosměrném napětí nižším než 75 V
- elektronických zařízení pracujících na střídavém napětí nižším než 50 V nebo na stejnosměrném napětí nižším než 75 V
- elektrického vybavení
- ...................... (jiných výrobků pro další účely)
náplň  
45. Výroba rozvaděčů nízkého napětí a baterií, kabelů a vodičů - kabelů, vodičů a lamel
- galvanických článků a baterií
- rozvaděčů nízkého napětí
- ...................... (jiných výrobků pro další účely)
náplň  
46. Výroba neelektrických zařízení pro domácnost   náplň  
47. Výroba elektronických součástek - výroba elektronek
- výroba polovodičových prvků
- výroba integrovaných obvodů, čipů a mikroprocesorů
- ...................... (jiných součástek)
náplň  
48. Projektování elektrických zařízení   náplň  
49. Výroba zdravotnických přístrojů a zdravotnických prostředků - elektrodiagnostických aparatur
- lékařského nebo veterinárního zařízení
- mechanoterapeutických pomůcek
- nástrojů a pomůcek pro lékařské nebo veterinární účely
- ........ (jiných přístrojů nebo pomůcek)
náplň  
50. Výroba optických a fotografických zařízení - výroba optických prvků
- optických přístrojů
- fotografických a kinematografických zařízení
- ............... (jiných přístrojů a zařízení)
náplň  
51. Výroba motorových vozidel - dvoukolových
- čtyřkolových a ostatních vícekolových
- pásových
- ...................... (jiných vozidel)
náplň  
52. Výroba karoserií - motorových vozidel
- přívěsů, návěsů, přepravních kontejnerů
- kolejových vozidel
- strojů .................. a (jiných zařízení)
náplň  
53. Stavba a výroba plavidel
- lodí
- malých plavidel
- jachet
- plovoucích strojů

- plovoucích zařízení

náplň  
54. Výroba drážních hnacích vozidel a drážních vozidel na dráze tramvajové, trolejbusové a lanové a železničního parku - lokomotiv
- samohybných železničních a tramvajových vozů
- železničních vagónů bez vlastního pohonu
- jiných vozidel na dráze tramvajové, trolejbusové a lanové a jejich částí
náplň  
55. Výroba jízdních kol, vozíků pro invalidy a jiných nemotorových dopravních prostředků - jízdních kol
- vozíků pro invalidy
-.............. (jiného dopravního zařízení)
náplň  
56. Výroba čalounických výrobků - výroba čalouněného nábytku a matrací
- zakázkové čalounictví a dekoratérství
- čalounění dopravních prostředků
- .......... (jiných čalouněných výrobků)
náplň  
57. Výroba hudebních nástrojů - strunných
- klávesových
- dechových
- bicích
- dílů a příslušenství hudebních nástrojů
- ............ (jiných hudebních nástrojů)
náplň  
58. Výroba sportovních potřeb - lyží, vázání a hůlek
- míčů
- potřeb pro sportovní rybaření
- loveckých potřeb
- vybavení tělocvičen a atletických zařízení
- ............. (jiných sportovních potřeb)
náplň  
59. Výroba her, hraček a dětských kočárků - stolních nebo společenských her
- mechanických nebo elektonických her
- hracích karet
- ...................... (jiných her)
- panenek a zvířátek
- mechanických hraček
- dětských kočárků
- skládaček
- ...................... (jiných hraček)
náplň  
60. Výroba školních a kancelářských potřeb kromě výrobků z papíru - výroba per, tužek a náplní
- výroba razítek a ručních tiskáren
- výroba potiskovacích souprav
- ..................... (jiných výrobků)
náplň  
61. Výroba bižuterie - výroba šperků z obecných kovů, skla, dřeva, kůže nebo jiných materiálů náplň  
62. Výroba kartáčnického a konfekčního zboží, deštníků a dalších výrobků zpracovatelského průmyslu - výroba košťat a kartáčů
- deštníků, slunečníků, markýz apod.
- knoflíků, zipů, patentek a dalších šicích potřeb
- cigaretových zapalovačů, a potřeb pro kuřáky
- svíček a umělých květin
- hřebenů
- ...................... (jiných výrobků)
náplň  
63. Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných) - skladování a zpracování kovového odpadu a šrotu
- skládkování a zpracování nekovového odpadu
náplň  
64. Úprava a rozvod užitkové vody   náplň  
65. Přípravné práce pro stavby - zemní práce a terénní úpravy
- výkopové práce
- průzkumné vrtné práce sloužící k získání doplňujících údajů
   pro dokumentaci staveb

-
odvodňování staveniště
- lešenářské práce
- technické rekultivace
- bourací a úklidové práce
- ...................... (jiné přípravné práce pro stavby)
náplň  
66. Specializované stavební činnosti - studnařské práce (vrtání, údržba a čištění studní)
- dlaždičské práce
- potrubářské práce
- kamnářské a šamotářské práce
- vložkování komínů
- ...................... (jiné specializované stavební činnosti)
náplň  
67. Dokončovací stavební práce - tapetování
- malířské a natěračské práce
- sklenářské práce / včetně rámování a pastartování obrazů/
- pokládání textilních podlahových krytin
- montáž okenního a dveřního těsnění, markýz, rolet, žaluzií, protislunečních folií
- .......(jiné dokončovací stavební práce)
náplň  
68. Inženýrská činnost v investiční výstavbě - technická pomoc
- inženýrská a investorská činnost
- stavební dozor
- .............. (jiné související činnosti)
náplň  
69. Zprostředkování obchodu - zemědělskými produkty
- potravinami, nápoji a tabákem
- textilem, oděvy, obuví
- drogistickými a kosmetickými výrobky
- elektrickými přístroji a spotřebiči pro domácnost
- porcelánovými, sklářskými a keramickými výrobky
- nábytkem, podlahovými krytinami, bytovým textilem,
- .........(jinými výrobky a komoditami)
náplň  
70. Velkoobchod - zemědělskými produkty
- potravinami, nápoji a tabákem
- textilem, oděvy, obuví
- drogistickými a kosmetickými výrobky
- elektrickými přístroji a spotřebiči pro domácnost
- nahranými nosiči zvukových a zvukově-obrazových záznamů
- nenahranými nosiči zvukových a zvukově-obrazových záznamů
- porcelánovými, sklářskými a keramickými výrobky
- nábytkem, podlahovými krytinami, bytovým textilem, neelektrickými přístroji a potřebami pro domácnost
- knihami, novinami, kancelářskými potřebami
- hrami a hračkami
- kovy a kovovými rudami
- tuhými palivy
- dřevem, stavebními materiály a nátěrovými hmotami
- železářským, instalatérským a topenářským zbožím
- chemickými látkami a výrobky
- obráběcími stroji
- stavebními stroji
- textilními stroji
- kancelářskými stroji a zařízeními a výpočetní technikou
- zemědělskými stroji
- motorovými vozidly z výroby
- součástkami a příslušenstvím vozidel
- ojetými motorovými vozidly
- sportovním zbožím
-....................... (jiným zbožím)

náplň

povinnosti
71. Maloobchod se smíšeným zbožím - s převahou potravin a nápojů
- se širokým sortimentem zboží
- činnost obchodních domů

náplň

povinnosti
72. Specializovaný maloobchod (novým zbožím)

 

 

 

 

 

 

- potravinami a pochutinam
- nealkoholickými nápoji
- pivem, vínem a alkoholickými nápoji
- ovocem a zeleninou
- masnými výrobky
- rybami a drůbeží
- kosmetickým a drogistickým zbožím
- textilem, oděvy a textilní galanterií
- obuví a koženým zbožím
- nábytkem, podlahovými a textilními krytinami
- elektrickými přístroji pro domácnost
- výpočetní technikou a kancelářskými stroji
- železářským zbožím, sklem a porcelánovými a keramickými výrobky
- knihami, časopisy a kancelářskými potřebami
- potřebami pro sport a volný čas
- květinami a zahrádkářskými potřebami
- živými zvířaty pro hospodářské účely
- tuhými palivy
-zkapalněnými plyny v kovových tlakových nádobách
- pyrotechnickými předměty( třídy nebezpečnosti T0, T1, I. až
   III.)

- ...................... (jinými výrobky)

náplň

povinnosti
73. Maloobchod motorovými vozidly a jejich příslušenstvím - dvoukolovými motorovými vozidly
- čtyřkolovými motorovými vozidly
- ojetými motorovými vozidly
- ...................... (jinými vozidly)
náplň  
74. Maloobchodní prodej a pronájem zvukových a zvukově -obrazových záznamů a jejich nenahraných nosičů - prodej a pronájem zvukových a zvukově obrazových záznamů
- prodej nenahraných nosičů
náplň  
75. Maloobchod tabákovými výrobky   náplň  
76. Maloobchod provozovaný mimo řádné provozovny - zásilkový prodej
- stánkový prodej
- prodej v pojízdných prodejnách
náplň  
77. Maloobchod použitým zbožím - použitým spotřebním zbožím
- antikvariát
- .... (jiný maloobchod použitým zbožím)
náplň  
78. Provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy  

 

 

náplň  
79. Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství
 
- údržba motorových vozidel, ochrana proti korozi
- opravy a montáž pneumatik
- montáž autopříslušenství
- montáž, oprava, servis, zkoušky a revize plynového zařízení na LPG k pohonu motorových vozidel
- ........... (jiné související činnosti)
náplň  
80. Opravy obuvi
brašnářského a sedlářského zboží (kromě prostředků protetické povahy)
 

 

 

náplň  
81. Praní, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu, osobního zboží - praní, žehlení a mandlování prádla
- opravy oděvů, prádla a punčoch
- opravy a údržba bytového textilu
- vytahování deček
- opravy deštníků a slunečníků
- opravy a údržba jiného osobního zboží
- sběr textilu a oděvů pro chemické čištění
- čištění peří
- ...................... (jiné činosti)
náplň  
82. Opravy a údržba potřeb pro domácnost a sportovních potřeb - broušení nožů, nůžek a nástrojů
- opravy mechanických šicích strojů
- opravy a servis sportovních potřeb
- ...................... (jiné opravy a služby)
náplň  
83. Ubytovací služby - poskytování ubytování v ostatních ubytovacích zařízeních,  které neposkytují stravovací služby (zejména v turistických  ubytovnách, kempech, chatových osadách)
- poskytování ubytování v jiných kategoriích staveb (bytových domech, v rodinných domech, ve stavbách pro individuální rekreaci), včetně poskytování snídaní v těchto stavbách s kapacitou do 10 lůžek

náplň

povinnosti
84. Pozemní doprava vyjma železniční a silniční motorové dopravy - osob kočárem a nemotorovými dopravními prostředky
- nákladů potahem
- přeprava břemen nosiči
- doprava zásilek poslem
- .......... (jiné související činnosti)
náplň  
85. Skladování zboží a manipulace
s nákladem
- vykládka a nakládka železničních vagónů a kontejnerů
- překládka sypkých a kusových zásilek
- skladování zboží
- ........... (jiné související činnosti)
náplň  
86. Technické činnosti v dopravě - provozování parkovišť
- provozování garáží
- dopravní značení
- prověřování tras pro nadměrné náklady
- ...........(další technické činnosti)
náplň  
87. Potrubní doprava - doprava ropovodem
- doprava jinými produktovody
náplň  
88. Zasilatelství - vnitrostátní
- mezinárodní
náplň  
89. Zastavárenská činnost - poskytování úvěrů oproti zástavě věci movité
- .................... (další činnosti)
náplň  
90. Realitní činnost - nákup a prodej nemovitostí
- pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor (jsou-li poskytovány jiné než základní služby zajišťující jejich řádný provoz)
- zprostředkování nákupu, prodeje a pronájmu nemovitostí
- zprostředkování nákupu, prodeje a pronájmu bytů a nebytových prostor
náplň  
91. Správa a údržba nemovitostí - správa nemovitostí
- domovnická činnost
- úklid bytových a nebytových prostor
- čištění budov
- čištění oken
- ................. (další činnosti)
náplň  
92. Pronájem a půjčování věcí movitých - pronájem s následnou koupí najaté věci
- dopravních prostředků
- strojů a zařízení pro zemědělství
- strojů a zařízení pro průmysl
- stavebních strojů
- spotřebního zboží a oděvů
- koní a jiných zvířat
- sportovních potřeb
- technických přístrojů pro domácnost
- ..................... (dalších věcí)
náplň  
93. Poskytování software a poradenství
v oblasti hardware
a software
- poskytování užití software
- implementace software
- pronájem software
- rozmnožování počítačových programů
- poradenství v oblasti software
- poradenství v oblasti hardware
- poradenství v oblasti komunikací a počítačových sítí
náplň  
94. Kopírovací práce - rozmnožování kopírovacími stroji nebo počítačovými tiskárnami na podkladě tiskové předlohy
- potisk materiálů tamponovým tiskem
- ...................(jiná obdobná činnost)
náplň  
95. Zpracování dat, služby databank, správa sítí - zpracování dat
- služby databank
-
správa sítí
- ..................... (další činnosti )
náplň  
96. Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd - výzkum a vývoj v oblasti .......( specifikovat )

 

náplň  
97. Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců - poradenství v oblasti financí a investic
- organizační a ekonomické poradenství
- podnikatelské poradenství
náplň  
98. Činnost technických poradců v oblasti ... - stavebnictví a architektury
- strojírenství , hutnictví a energetiky
- chemie
- potravinářství
- zemědělství a lesnictví
- ...................... (jiné oblasti)
náplň  
99. Poradenská činnost v oblasti společenských věd a rozvoje osobnosti - sociologie
- rozvoje osobnosti
- vizážistika a barvové poradenství
- ...................... (jiná obdobná činnost)
náplň  
100. Testování, měření a analýzy - provozování středisek kalibrační služby
- výkon hydrometeorologických a meteorologických činností
- chemické a mikrobiologické analýzy
- měření radonu
-....................... (jiná měření a analýzy)
náplň  
101. Reklamní činnost a marketing - zpracování a výroba návrhů
- šíření reklamy
- průzkum trhu
- ................... (jiné související činnosti)
náplň  
102. Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob - sekretářské služby
- péče o spisový materiál
poskytování certifikačních služeb v oblasti elektronického podpisu


- ...................... ( další činnosti)

 

náplň  
103. Balicí činnosti - balení zboží mechanizovaným způsobem
- ruční kompletace obalů a balení zboží
náplň  
104. Příprava a vypracování technických návrhů  

 

 

náplň  
105. Překladatelská a tlumočnická činnost - překlady z jazyka ........( uveden jazyk)
- tlumočení v jazyce ..... ( uveden jazyk)
náplň  
106. Agenturní činnost v oblasti kultury a umění   náplň  
107. Pořádání výstav, veletrhů, přehlídek
a obdobných akcí
  náplň  
108. Návrhářská, designérská a aranžérská činnost - návrhářství v oblasti (uvést oblast)
- aranžérská činnost
- ...................... (další činnost)
náplň  
109. Výuka jazyků - výuka ( uvést jazyk) náplň  
110. Výuka v oblasti umění a společenského tance - hry na hudební nástroj (uvést nástroj)
- výtvarného umění
- baletu a uměleckého tance
- výuka společenského tance
- ...................... (jiných činností)
náplň  
111. Pořádání dětských rekreačních a rekreačně-vzdělávacích akcí - pořádání dětských táborů
- .............. (pořádání jiných obdobných akcí)
náplň  
112. Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti - pořádání kursů ( uvést oblast na níž je kurz zaměřen)
- pořádání seminářů a školení
- .............. (další vzdělávací akce)

 

náplň  
113. Výuka obsluhy (řízení) technických zařízení   náplň  
114. Výchova
a mimoškolní vzdělávání
 
- péče o děti nad 3 roky věku v předškolních zařízeních
- v soukromých školách a zařízeních sloužících odbornému vzdělávání v zařízeních nezařazených do sítě škol, školských a předškolních zařízení
- jiné mimoškolní vzdělávání
- doučování
náplň  
115. Opravy a údržba předmětů kulturní povahy (s výjimkou restaurování děl z oboru výtvarných umění, která nejsou kulturními památkami, ale jsou uložena ve sbírkách
muzeí a galerií nebo se jedná o předměty kulturní hodnoty a s výjimkou obnovy kulturních památek nebo jejich částí, které jsou díly výtvarných umění nebo umělecko-řemeslnými pracemi
  náplň  
116. Provozování kulturních a kulturně-vzdělávacích zařízení - divadel a koncertních sálů
- kin
- muzeí a galerií
- knihoven
- botanických a zoologických zahrad
- ..................... (dalších zařízení)
náplň  
117. Pořádání kulturních produkcí, zábav a provozování zařízení sloužících k zábavě -pořádání divadelních představení, koncertů, filmových a jiných audiovizuálních představení a estrádních produkcí
- pořádání tanečních zábav a diskoték
- činnosti konferenciéra, diskžokeje
- provozování cirkusových představení a varieté
- provozování pouťových atrakcí
- rekreačních zábavních parků
- provozování kulečníkových heren a obdobných zařízení sloužících zábavě
- činnost zvukařů, osvětlovačů
- .................... ( další činnosti)
náplň  
118. Organizování sportovních soutěží - organizování a pořádání sportovních soutěží
- činnosti sloužící podpoře a propagaci sportu
- činnost sportovců
- ..................... ( další činnosti)
náplň  
119. Zprostředkování služeb - v dopravě
- v oblasti řemeslných prací
- ......................(jiných služeb)
náplň  
120. Činnost informačních a zpravodajských kanceláří   náplň  
121. Poskytování technických služeb pro obec - čištění ulic a udržování veřejných prostranství
- ................. (další služby)

 

náplň  
122. Poskytování služeb pro osobní hygienu a služeb souvisejících s péčí o vzhled osob

 

- provozování veřejných WC
- provozování lázní a umýváren
- .................... (jiné služby)
-
vlásenkářství
- zhotovování charakterových masek
- modelování, aplikace umělých nehtů
- ........................ (další činnosti)
náplň  
123. Poskytování služeb pro rodinu a domácnost - zajišťování chodu domácnosti
- péče o děti
- péče o osoby vyžadující zvýšenou péči
- obstaravatelská činnost
- .............. (další činnosti)
náplň  
124. Poskytování služeb osobního charakteru - činnost seznamovacích a svatebních kanceláří
- činnost astrologů, kartářek
- vyhotovování rodokmenů
- doprovodné služby
- .................... (další činnosti)
náplň  

 

   

Místo pro Vaše dotazy

Právní poradna obsahuje odkazy na publikované články, informace a odpovědi na nejčastěji kladené otázky. Poradna  je ve stálém vývoji, články a příspěvky jsou průběžně doplňovány,případné dotazy a návrhy na doplnění uvítáme.

Naši odborníci z řad advokátů, notářů a jiných právních profesí se budou Vašimi dotazy zabývat.  

V případě potřeby Vám zprostředkujeme profesionální právní servis tuzemskými i zahraničními advokáty, notáři i exekutory.