Právní poradna

 Trestní právo

    Trestní zákon

    Trestní řád - zákon o trestním řízení soudním

    Hospodářské trestné činy

    Evropský zatykač

    Spolek na podporu nezávislé justice Šalamoun

    Bílý kruh bezpečí

    Jak podat trestní oznámení

    Nutná obrana - usnesení NS č.j. 7 Tdo 461/2004-I

    Promlčení trestního stíhání

   Amnestie a milosti

   Obnova řízení v trestním procesu

    Trestní postih domácího násilí v České republice podle platných právních norem

    Časopis krminalistika-čtvrtletník pro kriminalistickou teorii a praxi

    Trestný čin - svádění k pohlavnímu styku

    Znásilnění

    Drogy a zákon

  Návrh na kategorizaci drog

Důležité právní předpisy vztahující se k oblasti trestního práva

  • Zákon č. 283/1991 Sb., ze dne 21. června 1991 o Policii České republiky
  • Zákon č. 186/1992 Sb., ze dne 19. března 1992 o služebním poměru příslušníků Policie České republiky
  • Zákon č. 140/1961 Sb. Trestní zákon
  • Zákon č. 141/1961 Sb. Zákon o trestním řízení soudním (trestní řád)
  • Zákon č. 361/2000 Sb. ze dne 19. října 2000 o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů
  • Zákon č. 140/2001 Sb. ze dne 3. dubna 2001, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů
  • Zákon č. 326/1999 Sb., ze dne 30. listopadu 1999 o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů (Poznámka: zákon č.326/1999 Sb., byl novelizován zákonem č. 140/2001 Sb., zákonem č. 151/2002 Sb., zákonem č. 217/2002 Sb. a zákonem č. 222/2003 Sb.)
  • Zákon č. 106/1999 Sb. ze dne 11. května 1999 o svobodném přístupu k informacím
  • Zákon č. 101/2000 Sb. ze dne 4. dubna 2000 o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů
  • Zákon č. 137/2001 Sb. ze dne 29. března 2000 o zvláštní ochraně svědka a dalších osob v souvislosti s trestním řízením a o změně zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů

 Místo pro Vaše dotazy

Právní poradna obsahuje odkazy na publikované články, informace a odpovědi na nejčastěji kladené otázky. Poradna  je ve stálém vývoji, články a příspěvky jsou průběžně doplňovány,případné dotazy a návrhy na doplnění uvítáme.

Naši odborníci z řad advokátů, notářů a jiných právních profesí se budou Vašimi dotazy zabývat.  

V případě potřeby Vám zprostředkujeme profesionální právní servis tuzemskými i zahraničními advokáty, notáři i exekutory.