Právní poradna obsahuje odkazy na publikované články, informace a odpovědi na nejčastěji kladené otázky. Poradna  je ve stálém vývoji, články a příspěvky jsou průběžně doplňovány,případné dotazy a návrhy na doplnění uvítáme.

Obchodní právo 

   Veřejná obchodní společnost

   Komanditní společnost

   Společnost s ručením omezeným

   Akciová společnost

   Družstvo

   Sdružení

   Obchodní rejstřík

  Obchodní zákoník   

   Valné hromady

   Komentáře ke vzorům podání rejstříkovým soudům a vzory těchto podání

    Jakou má elektronická fakturace oporu v zákoně?

    Platební neschopnost - insolvence

    Odpovědnost statutárního orgánu

    Konkurz a vyrovnání

    Zákon o konkurzu a vyrovnání

    Konkurzní noviny

    Zpeněžování konkurzní podstaty

    Reforma obchodního rejstříku

 

 

 Naši odborníci z řad advokátů, notářů a jiných právních profesí se budou Vašimi dotazy zabývat.  

Vaše dotazy i naše odpovědi na ně nezveřejňujeme, neboť ctíme a dodržujeme  zásadu důvěrnosti těchto informací ve smyslu Zákona o advokacii a předpisů souvisejících

V případě potřeby Vám zprostředkujeme profesionální právní servis tuzemskými i zahraničními advokáty, notáři i exekutory.

 Místo pro Vaše dotazy